Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    brednia, poeta , szykowny, wdać się , kulminacyjny, natarczywy, obmowa, różnorodny , walczyć , pijany , kłócić się, stosować , przygotowywać się , bazgrać, konstruktywny, coroczny, wolność , wypełnić się , zgęstnieć , odgrzebać, gładzić, rozpoczynać się , nieskazitelny , leniwie,