Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    gorzki, zbliżać , lawina, iskierka, nadwerężać (nadwyrężać), liberalny, podanie, przyziemny , zawieść się , chorować, zgłosić się , dopinać, dopuszczać, dobrze, kolejność, wróżba , zredukować , ustalać się , obracać się , gloryfikacja, konstruować, należyty, ciasny, język,