Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    równowaga , polecenie , logiczny, zwycięstwo , corocznie, ścinać , obelżywy, rozdzielić , centrum, zmartwienie , możliwie, nosić , umrzeć , skarżyć , plastyczny , akurat, krzywda, wolno, zamykać się , stwierdzić , zdecydowany , wieczny , laureat, wyperswadować ,