Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    wybuchać , korporacja, górować, powierzchnia , dlatego, dojrzewać, pojmować , szanować się , wówczas , dążyć, uparty , zajmować , wyemancypować, przeciwstawić się , rozczarować się , bezcelowo, rozczarowany, furia, obyć się , cios, frunąć (fruwać), doznanie, zawodowy , samopoczucie ,