Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    zarobić , potrzebować , zrywać , błogi, komunikować się, oznajmiać , czepiać się, dawno, podświadomy , adrenalina, poświęcić się , rozpusta , kierownik, butny, naciągnąć, odpocząć , wreszcie , gangster, zdobyć się , narzędzie, nalać, nadwerężać się (nadwyrężać się), nienawidzić , przeciwstawiać się ,