Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    oryginalny , sarkazm , przerobić , nachylać, piekielny , zaaprobować, pokajać się , koktajlowo, odrodzić się , decydować się, nabijać się, rozbierać się , zatrzymywać się , aczkolwiek, trenować , dolegać, hermetyczny, skakać , przedsięwzięcie, plastyczny , kończyć, bankructwo, poddać się , awangardowy,