Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    obfitować , dogadzać, namawiać, ilustracja, deformować się, zgubić się, popularyzować , wyciągnąć się , umieścić , złamać się , zapowiadać się , umowa , liczyć, zniknąć , lękać się , odprawić, kolektywny, odejście, artyzm, urodzić , przeciwny , czyścić się, straszny (straszliwy), fuks,