Co to jest synonim?

Synonimem (gr. synōnymos = równoimienny, współimienny, noszący to samo imię) inaczej wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi nazywamy wyraz, zwrot lub dłuższe wyrażenie, które ma takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne często stosujemy wymiennie: mogą one być również bliższe lub dalsze znaczeniowo.

Ostatnio dodany synonim to potencjalny

  • domyślny, ewentualny, możliwy, hipotetyczny, domniemany
  • przewidywalny, przypuszczalny, rzekomy, teoretyczny, spodziewany, niewykluczony
  • oczekiwany, wyobrażalny, realny, realistyczny, wykonalny
  • Wybrane synonimy:

    potrzeba, niebezpieczny , denerwować się, oszczędzać , znajdować się(znajdywać się) , zapisywać się , wyobrażać , ulepszyć , dodatni, anegdota, wyhamować , klika, dowódca, bezbłędny, natarczywy, skoncentrować , idiota, ograniczać się , skoncentrować się , marnować, odezwać się , karać, lider, ujawnić ,